0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Russia Liga Pro
Igor Blinov
۳
۱
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۸:۴۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Pravdnov
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۴۵
Alexandr Vorozheykin
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۳۰
Timur Molchanov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Aleksei Bobriakov
۳
۰
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۱۵
Alexander Kolmin
۲
۰
Igor Blinov
inprogress
۰۹:۱۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۰۰
Yuri Gavrilov
۰
۱
Nikita Sadovskiy
inprogress
۰۹:۳۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Pravdnov
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Eremin
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۴۵
Damir Bedretdinov
۱
۰
Igor Sergeevich
inprogress
۰۹:۳۰
Ivanov Alexander
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۰:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۱:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Dmitry Bogatov
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Myagkov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Artemov
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۱
Dmitry Bogatov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Artemov
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Dmitry Bogatov
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Timur Molchanov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۵:۳۰
Igor Sergeevich
۳
۲
Sergey Konstantinov
Finished
۰۸:۰۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Yuriy Fedotov
Finished
۰۸:۱۵
Danila Andreev
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۸:۳۰
Ilya Novikov
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Konstantinov
۳
۰
Alexandr Vorozheykin
Finished
۰۹:۰۰
Yuriy Fedotov
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۰۹:۱۵
Rustam Bedretdinov
-
-
Aleksei Bobriakov
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Igor Sergeevich
-
-
Alexandr Vorozheykin
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Aleksei Bobriakov
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Aleksey Lobanov
-
-
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
  Europe TT Elite Series
Szymon Radlo
۱
۳
Jakub Glanowski
Finished
۰۸:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Jakub Glanowski
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۰۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Adrian Eliasz
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۰۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۱۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۵۰
Damian Swierczek
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۱:۲۰
Michal Galas
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۸:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Michal Skorski
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Radlo
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۵۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۰۹:۰۰
Lukasz Jarocki
۱
۲
Michal Galas
inprogress
۰۹:۲۰
Piotr Cyrnek
۱
۰
Adrian Wiecek
inprogress
۰۹:۲۴
Michal Skorski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Seroka Szymon
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۰:۴۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۳۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۴۰
Szymon Kolasa
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۰۸:۵۰
Filip Mlynarski
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۹:۱۰
Damian Swierczek
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۴۰
Seroka Szymon
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Radlo
۰
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۵۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۰۳:۱۰
Michal Skorski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Szymon Radlo
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۴:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۰۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۵:۴۰
  Czech Republic Pro League
Vaclav Hruska Jr
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۰۰
Daniel Tuma
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۰:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۲:۳۰
Daniel Tuma
۲
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Dousa
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۰۰:۲۹
Pavel Mozol
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۰۶:۰۰
Marek Volny
۲
۰
Petr Chlad
inprogress
۰۹:۳۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۰۶:۳۰
Pavel Mozol
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۷:۰۰
Stanislav Pinc
۰
۲
Petr Serak
inprogress
۰۹:۳۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Otto Hubsch
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Jan Pleskot
-
-
Otto Jarkovsky
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Jan Zajicek
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Michal Syroha
۰
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Kamil Gavelcik
Finished
۰۳:۳۰
Milan Longin
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۰۰
Radim Pavelka
-
-
Jaroslav Prokupek
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۳۰
Michal Syroha
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Gavelcik
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۵:۳۰
Petr Sejk
۰
۳
Pavel Kafka
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vicherek
۱
۳
Rene Kowal
Finished
۰۰:۰۰
Michal Drastich
۲
۳
Petr Sejk
Finished
۰۰:۲۸
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Petr Macela
Finished
۰۰:۳۰
Petr Vicherek
۳
۱
Martin Biolek
Finished
۰۰:۳۸
Tomas Ranecky
۲
۳
Pavel Kafka
Finished
۰۰:۵۷
Rene Kowal
۲
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۰۰:۵۹
Pavel Mozol
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۰۳:۰۰
Milan Longin
۰
۳
Jiri Svec
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Michal Syroha
Finished
۰۴:۰۰
Kamil Gavelcik
۳
۲
Pavel Mozol
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Svec
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۳۰
Milan Longin
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۶:۳۰
Tonar Lukas
۰
۲
Radim Pavelka
inprogress
۰۹:۳۰
Pavel Chvatal
۲
۰
Vitezslav Malina
inprogress
۰۹:۳۰
Petr Serak
-
-
Jan Pleskot
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  Ukraine WIN CUP
Valeriy Tatarinov
۲
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۰:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Artyom Tkachenko
Finished
۰۰:۱۵
Lubomir Sheshurak
۱
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۰:۳۰
Artyom Tkachenko
۲
۳
Bogdan Gusak
Finished
۰۰:۴۵
Lubomir Sheshurak
۱
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۱:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Alexey Rodin
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Levshin
۱
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۱:۳۰
Roman Shtukovanyi
۳
۰
Bogdan Gusak
Finished
۰۱:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۲
Andrey Shamray
Finished
۰۲:۰۰
Artyom Tkachenko
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Andrey Shamray
Finished
۰۲:۳۰
Alexey Rodin
۳
۱
Bogdan Gusak
Finished
۰۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۰
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۳:۰۰
Artyom Tkachenko
۲
۳
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Levshin
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Shamray
۳
۰
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۴:۰۰
Gennadiy Yurchenko
۳
۲
Anatoly Levshin
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Shamray
۳
۰
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۰۰
Andrey Shamray
۳
۱
Anatoly Levshin
Finished
۰۵:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۶:۰۰
Ruslan Lazebny
۳
۲
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۰
۳
Andrey Shamray
Finished
۰۷:۰۰
Igor Tridukh
۳
۰
Sergey Zavinskiy
Finished
۰۸:۰۰
Igor Tridukh
۰
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۹:۰۰
Rehush Andrii
۲
۲
Petr Pidleteychuk
inprogress
۰۹:۱۵
Igor Sukovaty
-
-
Petr Pidleteychuk
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
  World TT-CUP
Damian Bucko
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۰۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۲۰
Prusa Martin
۳
۲
Vojtech Dusan
Finished
۰۰:۲۵
Piotr Odelski
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۰۰:۳۰
Marek Kulisek
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۰۰:۵۰
Martin Juhasz
۳
۱
Martin Hargas
Finished
۰۰:۵۵
Jonas Kulveit
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۱۱
Prusa Martin
۲
۳
Vojtech Dusan
Finished
۰۱:۲۵
Martin Juhasz
۳
۰
Martin Hargas
Finished
۰۱:۵۵
Dahua Song
۳
۰
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Marcin Raczek
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۲:۳۰
Louis Lu
۰
۳
Ricardo Brito
Finished
۰۲:۳۵
Mariusz Koczyba
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۰۲:۵۰
Stapor Rafal
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۳
۲
Ricardo Brito
Finished
۰۳:۰۵
Adam Drzyzga
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۳:۲۰
Marcin Raczek
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۳:۳۰
Max Kolodkin
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۳:۳۵
Mariusz Koczyba
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۰۳:۵۰
Maksymilian Milos
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۳
۰
Max Kolodkin
Finished
۰۴:۰۵
Arkadiusz Skupinski
۳
۲
Adam Drzyzga
Finished
۰۴:۲۰
Marcin Raczek
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۴:۳۰
Ricardo Brito
۳
۰
Max Kolodkin
Finished
۰۴:۳۵
Mariusz Koczyba
۲
۳
Adam Drzyzga
Finished
۰۴:۵۰
Valois Kayque
۳
۱
Maksymilian Milos
Finished
۰۵:۰۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۰۵:۲۰
Marcin Raczek
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۶:۵۰
Maksymilian Milos
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۷:۰۰
Arkadiusz Skupinski
۳
۲
Adam Drzyzga
Finished
۰۷:۲۰
Marcin Raczek
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۰۷:۳۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Adam Drzyzga
Finished
۰۷:۵۰
Valois Kayque
۱
۳
Maksymilian Milos
Finished
۰۸:۰۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Arkadiusz Skupinski
Finished
۰۸:۲۰
Emil Nowak
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۰۰
Vincent Oberle
۳
۰
Raul Pirson
Finished
۰۹:۱۵
Jakub Lamperski
۰
۲
Mateusz Malik
inprogress
۰۹:۳۰
Mart Ojamaa
-
-
Mark Jarovoi
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Ruzicka Josef
-
-
Ales Langer
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Vincent Oberle
-
-
Mark Jarovoi
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Ales Brandtl
-
-
Filip Nemec
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Hayk Kujoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۳۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۱:۳۰
Samvel Parsadanyan
۲
۳
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۱:۳۰
Ashot Shapaghatyan
۲
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۵۰
Hayk Kujoyan
۱
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۱
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Hayk Kujoyan
Finished
۰۲:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۲:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۲
Ishkhan Avetisyan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۳:۳۰
Ishkhan Avetisyan
۳
۰
Hayk Kujoyan
Finished
۰۳:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۱
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۰۸:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۰۸:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۲
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۰۹:۱۰
Sergey Simonyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
  Belarus Liga Pro
Petr Mukhurov
۱
۱
Viktor Kozlov
inprogress
۰۹:۳۰
  Germany Challenger Series
Kirill Fadeev
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Dauud Cheaib
-
-
Jeromy Loffler
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید